..
 
     
 
 
          Halkımızın teveccühünü kazanarak sandıktan çıkmayı başarmış birbirinden değerli muhtar arkadaşlarım, malumunuz olduğu üzere, 19 Ekim 2015 tarih ve 29507 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2015/11 sayılı Başbakanlık genelgesi ile her yıl 19 Ekim tarihinin “Muhtarlar günü” olarak kutlanması kararlaştırılmıştır.
 
           Çünkü sizler, Devletin vatandaşa dokunan en sıcak eli, vatandaş nezdindeki ilk kapısısınız.
           Çünkü sizler, demokrasimizin ilk örneği ve temel taşlarısınız.
        Çünkü sizler tehdit, baskı ve şantajlara rağmen korkusuzca kanun ve asker kaçaklarını ve yasa dışı/illegal örgüt mensuplarını genel kolluk kuvvetlerine bildirmekten imtina etmeyen gözü pek dostlarımızsınız.
            Çünkü sizler aziz milletimizin birebir tanıyarak oy verdiği, yetkilendirdiği halkın güzide temsilcilerisiniz.
            Çünkü sizler maddi ve manevi fedakârlığı gerektiren muhtarlık gibi bir mesleğin gönüllü hizmetçilerisiniz.
 
            Bu nedenle son yıllarda hükümet tarafından
            - Özlük haklarınızın ve sosyal statünüzün iyileştirilmesinden,
            - Devletin ilgili birimleriyle olan ilişkilerinizin daha etkin ve daha hızlı hale getirilmesine kadar birçok alanda önemli adımlar atılmıştır.
 
            Örneğin; istenen düzeyde olmasa dahi maaşlarınızda eskiye oranla çok ciddi bir artış sağlanmıştır.
           Örneğin; Merkezi İdare ile ilişkilerinizi güçlendirmek ve vatandaş taleplerinin etkin şekilde ilgili kuruluşlara iletilmesini sağlamak amacıyla İçişleri Bakanlığımızca www.muhtar.gov.tr adresinde “Muhtar Bilgi Sistemi”  hayata geçirilmiş, her muhtarımızın bu sistem üzerinden online olarak taleplerini iletmesi sağlanmış ve bu taleplerin etkin ve hızlı bir şekilde sonuçlandırılması için Büyükşehir Belediye Başkanlıkları bünyesinde “Muhtarlar Daire Başkanlığı” il ve ilçe Belediye Başkanlıklarında “Muhtarlar Müdürlüğü” adıyla görevli ve sorumlu birimler oluşturulmuştur.
 
            Değerli Muhtarlarım,
        Bugüne kadar olduğu gibi, bundan böyle de şartlar ne olursa olsun görev şevk ve heyecanınızı kaybetmeden ve moralinizi bozmadan, zorluklardan yılmadan, vatandaşlar arasında herhangi bir ayrım yapmadan birbirinden güzel hizmetlerinizi sürdürdüğünüz takdirde, insanlarımızın hayır duası daima sizinle beraber olacaktır. Bu da sizi her türlü kaza bela ve musibetten koruyacaktır.
 
          Bu duygu ve düşüncelerle görevi başında bu büyük millete hizmet uğrunda şehit düşen bütün muhtarlarımıza Cenab-ı Haktan Rahmet diliyor, değerli muhtarlarımızın “Muhtarlar Gününü” en içten duygularımla kutluyorum. Sizleri bir kez daha saygı, sevgi ve muhabbetle selamlarken sağlık, huzur ve mutluluk içinde daha nice muhtarlar gününe erişmenizi niyaz ediyorum.19/10/2017
 
                                                                                                                                                                                                             
                                                                                                                                                                                                                                             Salih KARABULUT
                                                                                                                                                                                                                 Erenler Kaymakamı
                                                                                                                                                                                                                                       
                                                                                                                               
 
 
 
 
          .